Domů · Úvahy, rozhovory

Cravens Workshop - recenze

[center][size=20][b]Cravens Workshop - 4.3.2006[/b][/size][/center] Celkově na „rychlo“ uspořádaná akce občanského sdružení Cravens - Workshop - proběhla 4.3.06 v Praze na gymnáziu Jana Keplera. Na „rychlo“ není myšleno ze dne na den, nicméně u dřeváren platí – měsíc dopředu = problém. Nevím kdy, kde a v jakých hlavách vznikla tato myšlenka, ale hlavní přípravy začaly až s měsíčním předstihem, což mělo především dopad na propagaci. Na akci ale i tak nakonec dorazilo (krom asi dvaceti orgů a spoluorgů) téměř sto lidí, čímž byl jistě naplněno přání a především výdaje orgů. Ona totiž taková akce stojí peníze (docela dost) a především hromadu času a práce. Měl jsem tu čest se stát jedním z přispěvovatelů v roli přednášejícího, a tak jsem mohl sledovat celé dění kolem konu – on to vlastně kon byl – z blízkého povzdálí :). Celá akce byla nasměrována jako uvedení nováčků na bitvy. Měla ukázat ten správný směr cesty, jak v kostýmech, zbraních, či doplňcích, tak především v chování a celkovému pojetí této naší oblíbené zábavy nazývající se dřevárny,či LARP (po anglicku). A to se, myslím že, organizátorům a všem lidičkám okolo podařilo. Již po prvních několika minutách, kdy jsem si stihl projít areál školy, bylo jasné, že tady se děje něco nevídaného. Docela mne překvapila profesionalita a především vysoká odbornost. Na hlavní chodbě již sídlili nějací kupci – viděl jsem sedláře Matese, karetkáře, látky a dokonce i prodej nějakých doplňků (mincí, řemínků, apod.). Během dne nás přišel navštívit i Melkel, dávný to organizátor dřeváren, a předvedl i nějaké své práce, jak pro LH, tak na fantasy. Mohli jste si u něj zakoupit i kůže a doplňky. V sále, tak odhadem pro 60 lidí, probíhaly již od rána přednášky. Byly dosti odborné a vedly je osoby, které mají ve svém zaměření a znalostech určitou váhu. O kvalitě a především účelnosti přednášek ale rozhodnete spíše vy, protože díky organizátorům byly všechny přednášky natáčeny a budou, mimo jiné, dostupné na jejich internetových stránkách! Bohužel jsem nemohl být na všech (já si je pak zkouknu :) )), ale snad jako většina jsem se zúčastnil jedné velké přednášky od P.Nůska ze školy šermu Magisterium. Ta na mne a ,myslím si, že především na starší a zkušenější dřevárníky, zapůsobila tak trochu rozpačitě, protože většinu věcí, o kterých mluvil jsme již znali. Každopádně pro začátečníka to byl zajisté dobrý zážitek - nikdo se nenudil, přednášející zabrousil do široké škály různorodého světa herectví a především šermu, zrušil některá dogmata, která jsme snad všichni ve svých počátcích bez znalostí pociťovali, a jistě navnadil účastníky na další pokračování v tomto směru. Byl jsem velice překvapen a především potěšen, když při ukázkách šermu téměř nepoužil klasické „gotické“ zbraně (gotika není všechno!!!)), naopak sáhl po ukázkách jiných stylů šermu a zbraní. V budově se pak nacházely čtyři místnosti, každá s jinou tématikou – zbraně, kostýmy, zbroje a doplňky. Myslím si, že každý si v nich mohl najít výrobek, který jej zaujal (opravdu jsem koukal na opakovací kuši – zlaté české ručičky) svým nápadem, či zpracováním. V každé místnosti byl pořád někdo, koho jste se mohli zeptat a bylo vám odpovězeno. Během dne byly v těchto místnostech také vedeny krátké přednášky a ukázky výroby výstroje a výzbroje. Každý účastník si také mohl odnést návody, takže doufám(e)), žepo tomto „workshopu“ vznikne mnoho nových a dobrých předmětů. Celkově, organizátroské zázemí bylo vynikající a díky tomu si všichni mohli z této akce odnést plno zážitků a nápadů. Celá akce podle mne splnila svůj účel. Práce vykonaná orgy byla obdivuhodná a jsem si jist, že oni nepoleví i při dalších svých akcích, takže jen doporučuji. Už se těším na další pokračování tohoto skvělého dílka. Na závěr tedy mohu jen říci: „byl jsem tam a vy jste tam nebyli a to jste pěkně prohloupili“. :) [right]RAIA 5.3.2006[/right]

Komentáře 05.03.2006. 21:46

Co jsou dřevárny?

Dřevárny vycházejí z tzv. "live roleplayingu", tedy volně přeloženo her na hrdiny naživo. Hry na hrdiny jsou stolní společenské hry, při nichž se skupina hráčů pod vedením jednoho vypravěče snaží vytvořit a prožít určitý příběh. Hraní naživo pak znamená, že namísto vypravěče se sejde skupina organizátorů, kteří připraví příběh a hráči místo u stolu s papírem a tužkou hrají naživo v kostýmech. Dřevárny jsou pak odnoží LARPů, u nichž je dějovost minimalizována a důraz je kladen na boj mezi hráči. Hry na hrdiny a LARPy jsou úzce spjaty s žánrem fantasy, stejně tak dřevěné bitvy bývají situovány do pseudohistorického fantastického prostředí. K "boji" se užívá ponejvíce dřevěných replik historických zbraní (odtud dřevárny). Účastníci těchto bitev se sdružují do skupin inspirovaných smyšlenými národy pocházející z fantastické literatury (J.R.R. Tolkien a další). Kdy přesně vznikl LARP je velmi těžké říci, neboť mnoho velmi starých her je na principech hraní rolí založeno. Počátky fantasy larpu lze vystopovat v Anglii kolem roku 1966, kdy byla založena "Society for Creative Anachronism", původně se zaobírající historií a historickým šermem. Většího rozkvětu se však dočkal až po roce 1974, kdy byla v Americe vydána první pravidla hry na hrdiny - Dungeons & dragons. Asi nejznámější anglický larp je Treasure trap (1979)), který položil základy pro anglické hraní rolí na živo. Počátky larpů v Americe jsou spjaty se skupinou Dagorhir, založenou v Marylandu v roce 1977. Jedná se o organizaci čítající několik tísíc členů V osmdesátých letech se rozšířil v Rusku a severských zemích. Po pádu železné opony se tato zábava rotšířila i do zemí někdejšího východního bloku, tedy i u nás. Odkazy http://www.larpaweb.net/wiki/index.php?title=LARP http://www.dagorhir.com

Komentáře 20.01.2006. 02:16

Poprvé na dřevárnu...

Co jsou dřevárny Dřevárny jsou vpodstatě odnoží tzv. larpů (zkratka sousloví live action role playing) - tedy her, ve kterých každý hráč představuje fiktivní postavu. Slůvko live je obsaženo proto, že narozdíl od stolních her tohoto typu (hry na hrdiny) se tyto odehrávají nejčastěji venku - v přírodě nebo v ulicích města. Dřevárny k těmto hrám právem náleží, ačkoliv důraz na hraní postav není tak velký jako v "taženích" a "světech" (viz. dále). Dřevárny kladou důraz na akci a dynamiku, je to zkrátka hlavně o boji. Proto se nabízí následující otázka: Co od toho čekám? Pokud se těšíte na akci, pak jsou dřevárny právě pro vás. Dřevárny jsou (resp. měly by být) hodně o šermu. Pokud vás táhne spíše hraní a na boj takový důraz nekladete, pak doporučuju skáknout raději na nějaký ten larp (čímž mám na mysli svět nebo tažení). Pakliže vás lákají spíš larpy, doporučuju prolistovat vcelku podrobnou Azrikovu stránku Palmir. Co budu potřebovat? Předně je dobré být pro věc zapálený, pak už to jde samo. Je třeba si sehnat kostým, pokud se chystáte bojovat, pak i adekvátní zbraň. Co se týče kostýmu, ten je důležitý pro atmosféru, snažíme se proto propagovat kostýmovou povinnost. Svůj šat nepodceňujte, mikina Nightwish a kristusky opravdu nejsou ideální pro vytváření svébytné atmosféry. Přečtěte si článek O kostýmech bez kostýmu od Melian, nebo starší návodyTúriel Eressiel. Vlastní invenci se samozřejmě meze nekladou. Co se týče zbraní, zde je situace poněkud složitější. Existují v zásadě dva standardy pro parametry zbraní. Starší z nich jsou Standardní pravidla boje FAS, která jsou užívána na moravských bitvách. Z pravidel FAS vychází pravidla DAK, které byly vytvořené na základě potřeb aktualizace zamrzlých fasáckých. Těchto pravidel se užívá na všech akcích DAKu (tzn. Bitva o Dargorath, B5A a další). Poslední hojně užívaná pravidla jsou Sjednocená bojová pravidla ASF. Pokud se vydáte na akci do čech, budete potřebovat zbraň vyrobenou podle těchto pravidel. FAS, ASF, DAK - kdo se v tom vyzná? FAS - tedy "fantasy asociace" je spolek nejstarší, vznikl jednoduše proto, aby byla sjednocena pravidla a tomuto účelu plně postačuje dodnes. ASF neboli asociace fantasy je spolek se sídlem v Praze, který centralizuje a organizuje veškeré dění okolo dřeváren v čechách. A protože nemá tak dlouhé prsty, aby zabloudil i na moravu, vzniklo sdružení Dargorath (neboli DAK - dargorathský koncil)), které se snaží usměrňovat dění okolo akci na Moravě. Kdo mi poradí? Pokud nevíte co a jak, potřebujete poradit s výrobou zbraně nebo kostýmu, rádi byste se naučili dřevěný šerm dřív než se vydát na samotnou akci, jsme tady pro vás. Pořádáme tréninky pro nováčky (Wygwam@seznam.cz, wolzov@centrum.cz) i akce určené právě začátečníkům (lil.end.slik@seznam.cz). Doporučuju všem porozhlédnout se po svém okolí, zdali se nenajde skupina, která by vás přijala do svých řad nebo se alespoň podělila o své know how. Na to je dobré prolistovat dargorathský odkazník. Závěrem Až budete mít pocit, že chcete jen na dřevárnu, svět nebo tažení (ať už se zúčastnit nebo jen skouknout, jak to chodí)), projděte si kalendáře akcí (ty jsou zde, podobně jako pravidla, opět tři) - Dargorathský kalendář zaměřený na moravské akce, asfácký kalendář zaměřený na akce v čechách a konečtě taky fasácký kalendář zaměřený povšechně. Dofám, že vám mé rady budou k něčemu dobré. Pamatujte, že larpy jsou hlavně o zábavě - je zbytečné se na akcích hádat, mermomoci si dokazovat, že jste ten nejlepší bojovník, podvádět atp. Larpy jsou více než kterékoli jiné hry založeny na poctivosti hráčů a jejich rozumné domluvě a je třeba na to dbát.

Komentáře 14.09.2005. 13:26

Proč na dřevárnu?

Možná to bude znít naivně, ale já se na dřevárnu jezdím bavit. Nepotřebuji zvítězit nebo někoho porazit, kladu důraz na hru a na atmosféru a cením si lidí, kteří přijíždějí na akci s podobnými očekáváními. Bohužel, poslední dobou zdá se takových poněkud ubývá. Množí se zranění - mám na mysli zranění z nedbalosti či dokonce zranění úmyslná, hádky a slovní potyčky. To vše je způsobeno zvýšeným zájmem o dřevárny, larp a fantasy obecně. A dá se očekávat, že bude ještě hůř. Můžeme sáhoodlouze spekulovat, co přitahuje mladé lidi na tomto způsobu zábavy, či chcete-li - životním stylu, jesli je touha po úniku z reality, nebo něco lakoničtějšího, jako uvedení zásadních děl literární fantastiky na filmová plátna, ale domnívám se, že jednak by to bylo obtížné, druhak zbytečné. Spíše než generalizovat je třeba začít u každého jednoho člověka, nejlépe pak u sebe. Musím mít za každou cenu pravdu? Je můj názor opravdu jediný správný? Potřebuju podvádět? Zřejmě namítnete, že to jsou přeci obvyklé lidské zásady a netřeba je připomínat, leč koukněte někdy kolem sebe, jak málo lidí dbá na druhé a hledí si jen sami sebe. Nejvíce to lze vidět na velkých bitvách, kde se schází řekněme více než třista účastníků. Je obecně známé, že zde narůstá počet lidí likvidujících hru geometrickou řadou. Situace se vyvíjí tak, že čím dál tím více jsou v kurzu tzv. akce pro zvané. Pořadatel se tak vyhne obtížím s všelikými (nejen) hru narušujícími živly a má relativně jisto, že co do účastníků se mu akce vyvede. Jakkoli jsou tyto akce výtečné, zavírají dveře nováčkům, kteří k fantasy (resp. k larpu) teprve přičichují a to není zrovna nejlepší. Čím více je tedy larpování populární, tím horší je paradoxně jeho úroveň a je potřeba s tím něco dělat. Je třeba se starat o nováčky, je potřeba důsledně kontrolovat a vyhazovat nebezpečné jedince, nehádat se, zachovat si chladnou hlavu. Existují v zásadě dvě řešení (ovšem ne příčin, nýbrž důsledků) - blacklist a "kontrola veterány". Realizace obého je beztak obtížná, já se přikláním k řešení konfliktů přímo na místě a tak se mi jeví "pořádková služba" jako jedné schůdné řešení. Je třeba kontrolovat hru, dávat si pozor a nevyvolávat konflikty. Tento článek má sloužit spíše jako zamyšlení a podnět k další diskuzi.

Komentáře 11.09.2005. 18:14

Jazyk uživatelů stránek dargorath.net

1. Úvod Jazyk uživatelů internetu je velmi různorodý, často se liší v dílčích zájmových skupinách, které se sdružují okolo jednotlivých internetových portálů. V této práci bych rád podrobil analýze internetový portál pro příznivce her v přírodě s pseudohistorickou tematikou. Jedná se o stránky www.dargorath.net, které mají v současné době přibližně 300 stálých uživatelů. Většinou se jedná o středoškolské nebo vysokoškolské studenty ve věku od čtrnácti do šestadvaceti let. Jazyk návštěvníků těchto stránek je výjimečný díky několika vlivům, které na něj bezprostředně působí. Krom charakteristických rysů internetové komunikace se zde projevuje velmi silný vliv fantastické literatury a herní terminologie. Zkoumané texty jsou dialogické i monologické: dílem záznamy z komunikací uživatelů v rámci diskusního fóra, dílem předem připravené články, jejichž cílem je informovat zájemce o uskutečněných či chystaných akcích, podávat rady a návody a prezentovat rozličné názory. 2. Stránky dargorath.net Vybrané stránky se věnují fenoménu „hraní her na hrdiny na živo“ – tento překlad vychází z anglického výrazu „larp“, což je zkratka pro výraz „live action role playing“. Jedná se o způsob zábavy, derivovaný z tzv. „rpg“ (tedy „role playing games“ – volně přeloženo her na hrdiny)), což jsou stolní hry, jejichž podstatou je vžití se do imaginární role a vytvoření příběhu za pomoci tohoto imaginárního charakteru a vypravěče. Hry na hrdiny bývají nejčastěji situovány do fikčních světů, mají velmi blízko k literárním žánrům fantasy a sci-fi. Hry na živo jdou však ještě dále – namísto hraní u stolu se hráči přesouvají do terénu, který odpovídá vybranému příběhu hry a hrají své postavy jako spontánní divadlo – v kostýmech a dle smluvených pravidel. Nejběžnější podoba těchto her bývá označována jako „dřevárna“ či dřevěná bitva - valná část hry je totiž založena na soubojích s maketami historických zbraní. Autoři stránek se snaží o vytvoření centra informací pro příznivce tohoto druhu zábavy, zejména pro účastníky a pořadatele her na Moravě. Podobně jako jiné internetové portály nabízí uživatelům širokou škálu možností komunikace. Jazyk, který při tom uživatelé stránek užívají je ovlivněn několika aspekty: předně povahou internetového média jako takového, která výrazně ovlivňuje způsob komunikace; dále jsou to nářeční vlivy, působící na jazyk jednotlivých uživatelů, míra jejich vzdělání, značně pak do jazykového diskurzu zasahuje společný zájem uživatelů – tedy hraní her v přírodě a žánr fantasy, který je nejčastější inspirací pro výběr prostředí a zápletek dílčích herních příběhů. 3. Možnosti komunikace v rámci portálu Návštěvníci stránek mají k dispozici několik základních druhů komunikace spojených s funkcemi internetových portálů obecně. Nejjednodušším způsobem výměny informací je tzv. „shout box“, což je jednoduchý seznam krátkých „výkřiků“, dostupný všem návštěvníkům ihned na úvodní stránce. Je to prostor pro vzkazy povšechního rázu, jedná se většinou o pozdravy či přání, které mohou, ale nemusí být adresovány přímo konkrétním osobám. O mnoho rozsáhlejší je systém diskusního fóra, který umožňuje tematické větvení, vkládání obrázků, hypertextových odkazů apod. Primárně slouží k diskuzím na konkrétní témata. Dále mohou uživatelé stránek využívat tzv. „interní poštu“, což je systém určený k zasílání zpráv, podobný emailové korespondenci. Funguje však pouze v rámci těchto internetových stránek, a to většinou k rychlé osobní domluvě. Posledním typem komunikace, realizovatelné skrze zmiňovaný internetový portál, jsou komentáře, které mohou uživatelé připojovat ke všem publikovaným textům na stránkách. Mohou se tak vyjádřit k recenzím, návodům či pozvánkám, informovat se či projevit svůj vlastní názor. Z výše uvedených způsobů komunikace, resp. z jejich funkce vyplývá i rozdílnost užitého jazyka. Zatímco výrazy užité v „shout boxu“ jsou spíše familiární, neadresné a nemají valnou informační hodnotu (např. „hele nevite nekdo proc se sakra nemuzu odhlasit? “)), diskusní příspěvky ve fórech jsou tematické a často i rozsáhlejší. Jejich informační hodnota je vyšší, často se k tématům vyjadřují zkušení hráči. Zakladatelé fór se většinou snaží vyřešit určitý problém formou diskuze či ankety. Objevují se zde odborné výrazy a nezřídka se zde uplatňuje široká slovní zásoba z prostředí samotných her („No vidím, že v diskuzi o obalování se nic nového nedovíme - zkusíme si teda zahlasovat. Pro jednoduchost definujme, že mluvíme o meči a podobných zbraních, přičemž základem je hokejka anebo jiná dřevěná tyčka. Pokusím se vytvořit dostatek variant a Vy prosím volte vždy všechny možnosti které vám vyhovují.“). Užití interní pošty je zcela analogické užití emailu, s tím rozdílem, že zde bývá volba tématu komunikace omezena tematickým zaměřením serveru. Text je zde směřován konkrétnímu uživateli: „Ahoj, dá se banovat nějak jinak, než pomocí ip adres?“. Posledním zmíněným způsobem výměny informací jsou komentáře ke zveřejněným textům - článkům. Zatímco články mají relativně dobrou jazykovou úroveň (která však kolísá stejně tak, jako úroveň jazykového vzdělání autorů)), komentáře mívají často emotivní náplň, jejich pisatelé užívají nezřídka expresivitu a adresnost. Například komentář „brutální hra... a ty o té brutalitě nic nevíš, viď? Na ten kotník sem kulhala ještě dva dny a bolí to doteď... Vrrrrr:):)“ náleží k článku, jehož obsahem je krátké zhodnocení hry: „Byla to hodně dobrá akce i když nás bylo málo. Skřetball je trošku brutální hra, ale pro lidi, kteří se nebojí být zalehnutí třemi dalšími hráči je jako dělaná. Já osobně jsem hrála poprvé a dost mě to bavilo. Navíc byla sladká medovinová výhra, což je hodně dobrý důvod, proč si zahrát. Na příští takovou akci doporučuji zajít! A nebo nechoďte, alespoň zbude víc medoviny...„. Nakonec je třeba říci, že valná část komunikace realizované prostřednictvím stránek dargorath.net je prováděna „off-line“, to znamená, že účastníci komunikace nejsou přítomni ve stejný čas, ale zanechávají si vzkazy. 4. Rysy jazyka zájmové skupiny Povaha jazyka této skupiny uživatelů stránek, které spojuje společný zájem o literární žánr fantasy, historii, šerm a hry založené na principech tzv. „roleplayingu“ (tedy vžívání se do rolí imaginárních postav) probíhá nejzřetelněji v lexikální rovině jazyka. Svébytný způsob vyjadřování v sobě kumuluje několik jazykových a mimojazykových vlivů – vliv internetu, nářečí a společných zájmů uživatelů. 4.1 Patrné rysy internetového média Internetové médium vnáší do komunikace jasné rysy – předně jsou to stručnost, přechodovost mezi psanou a mluvenou formou jazyka a ortografické zvláštnosti podtrhující pisatelovu individualitu („Hmmmm..... no to je teda dobrý.... “). Dále se pak často objevuje absence diakritiky a neužívání velkých písmen. Jeden z důvodů, proč uživatelé diakritiku nepoužívají je obava o špatné dekódování znakové sady na straně příjemce – může se stát, že zpráva nebude počítačem příjemce správně přeložena a znaky obsahující českou diakritiku se nezobrazí korektně. Druhým důvodem pro vynechávání háčků a čárek je časová úspora, neboť bezdiakritické psaní se jeví o poznání rychlejší než diakritické. Mnozí uživatelé jsou pak obecně zvyklí na bezdiakritický pravopis a užívají jej v rámci veškeré internetové komunikace. Časová úspora je rovněž důvodem pro časté užívání zkratek. Velmi se vžilo užívání zkratek původem z angličtiny, které se vyvinuly v rámci chatovacích serverů a programů (tedy softwaru určenému primárně pro on-line komunikaci, kde je třeba rychle reagovat a úspora času je zde klíčová). Mezi nejužívanější patří např. „pls“ - z anglického please, tedy prosím, „lol“ - lot of laught – zkratka užívaná pro vyjádření pobavení, „imho“ - in my holy (nebo též humble – skromný) opinion – dle mého svatého názoru, „btw“ - by the way - mimochodem. Z češtiny se pak objevují zkratky „jj“ - užívané pro přitakání (analogické k anglickému ok) nebo mmnt – moment. Zkratek se pak lehce dotýkají i tzv. „smajlíky“ (z anglického smilies - tedy úsměvy, česky emotiikony)), které byly původně tvořeny výhradně znaky, které lze najít na klávesnici. Nyní se lze ale mnohem častěji setkat se smajlíky grafickými. Úloha těchto „emotiikon“ je jednoduchá – měly by vyjádřit náladu či postoj mluvčího. Nejčastější je úsměv „:)“ nebo smích „:D“, smutek „:(“ , zmatení „:/“ atd. Z lexikální oblasti sem pronikají zejména počítačové termíny pocházející z angličtiny jako „homepage“ - domovská stránka (často jen „page“)), „link“ - tedy odkaz, „image“ nebo „img“ - obrázek, „scrollovat“ - listovat, „banovat“ - udělit někomu „ban“ - zakázat uživateli přístup na stránky nebo do jejich sekce, „thread“ - vlákno diskuze atd. 4.2 Vlivy nářečí Protože jazyk užívaný na internetu kolísá mezi mluvenou a psanou formou, lze v mnohých textech nalézt silné vlivy obecné češtiny (diftongizace -ý v -ej, zúžení -é v -ý apod.)), hlavně však nářečí moravských (neboť stránky se primárně zaměřují na účastníky her, které jsou pořádány na území Moravy)), zejména ostravštiny a brněnštniny a to převážně ve slovní zásobě. Jazyk zde má obecně podobu odpovídající spontánní hovorové mluvě („jo, zato k nekrům se furt někdo hlásí, aj když to už nejde“)), nejvíce je to patrné v oblasti lexikální – velmi časté je užívání emocionálně zabarvených slov: „jupí, lidičky, bratříčku, hustý, vampýrek“ apod. Volba jazykových prostředků se tedy obecně přiklání k těm, které by v běžném psaném projevu byly považovány za stylově nižší nebo dokonce nepřijatelné. 4.3 Vliv žánru fantasy Literární žánr fantasy velmi silně ovlivňuje fenomén hraní her na hrdiny (a tedy i jejich podskupinu – hry na živo)), ozvláštňuje slovní zásobu mnohými cizokrajně znějícími vlastními jmény, názvy z mytologie a názvy smyšlených tvorů, míst a předmětů. Je třeba říci, že na tomto místě mluvíme o tzv. moderní fantasy literatuře, tedy o dílech vzniklých v šedesátých letech dvacátého století a později. Silný vliv má zejména dílo profesora J.R.R. Tolkiena a jeho následníků. 4.3.1 Vlastní jména Spisovatel J.R.R. Tolkien je autorem quenijštiny - umělého jazyka, který je syntézou staroangličtiny, finštiny a dalších severských jazyků. Mnozí uživatelé z tohoto jazyka čerpají při výběru tzv. „nicků“, neboli přezdívek užívaných nejen v rámci portálu, ale v rámci celého internetu. Uživatelé si vybírají jména jak románových postav, tak variací na ně - „Elder, Aragorn, Quendi, Melian“ apod. 4.3.2 Názvy míst Názvy míst bývají užívány nejčastěji v kontextech názvů jednotlivých her („Letos již popáté překročí vojska Nilfgaardu řeku Jarugu. Bitva ne tak docela podle Sapkowského!!!“)), bývají přejímány přímo z fantastické beletrie nebo bývají vytvářeny se záměrem o cizokrajné znění užitím pro češtinu netradičního sledu hlásek, volbou netradičních fonémů nebo atypické přípony (např. Alansie, Dargorath, Zagramské pláně, Dol Amorth). Tyto názvy pak bývají v rámci komunikace mezi uživateli zkracovány či komoleny: např. Bitva o Dargorath bývá zkracována jako „Darg“, Bitva pěti armád jako BPA, tedy „bepeáčko“, Pán prstenů jako PP neboli „pépéčko“ atd. 4.3.3 Ostatní názvy Velmi užívané jsou názvy fiktivních národů, kterých lze ve fantastické literatuře nalézt nepřeberné množství. Mnohé z nich se opírají o názvy mytologických bytostí, jiné jsou zcela smyšlené. Těchto názvů se užívá pro rozlišení jednotlivých herních stran („Bitva o znovuobnovení Magické moci kouzelné fontány života.3 strany - Varrigalové, Farellové a Raafové bojují o artefakt Pyratheon, který pomůže navrátit fontánu života do původního stavu.... “)), přičemž mnozí hráči vystupují na různých hrách stále pod stejnou fiktivní rasou. Nejčastější jsou opět smyšlené národy z díla J.R.R. Tolkiena – tedy „trpaslíci, elfové, hobiti, skřeti“, dále pak „trollové, zombie, vlkodlaci, upíři, barbaři, goblini“ apod. Objevují se rovněž názvy povolání jako např. „žoldáci, bojovníci, paladinové, kněží, alchymisté, druidové, hraničáři, čarodějové, mágové či nekromanti“. Všechny tyto názvy bývají užívány velmi často, proto se vyskytují i záměrné zkomoleniny, tvořené nejčastěji příponami -ík a -ák: „skřetík, skřeťák, elfík, zombík, trpoš, trolík, nekro“. Někteří návštěvníci stránek se tedy stylizují do role některého z fantaskních národů a přizpůsobují tomu svou mluvu i mimo herní prostředí („Daran ne zelený...orci být zelený...moc se ork ptát...to nedopadnout s ty dobře “.). Cizokrajné lexémy bývají rovněž často užívány v názvech skupin, které shromažďují jednotlivé hráče, např. „Theowolfovi sběratelé příběhů, Erienští, Sinwar, Varag, Ebrii Barbarii“. 4.4 Archaismy a Historismy V rámci komunity hráčů her na živo jsou slova zastaralá a zastarávající velmi frekventovaná, zejména historismy a lexikální archaismy, méně pak archaismy sémantické. Nutnost jejich užívání vyplývá ze vztahu účastníků her k historii a k šermu – ve hře se totiž hráči pohybují v historických kostýmech a užívají makety historických zbraní. Archaismy se užívají jak v původní formě (palcát, toulec, tulka, řemdich, palaš, kyrys, suknice, pelerína, vrkoč, kápě...) tak přizpůsobené dnešním zvyklostem, nejčastěji jako slangismy vytvořené prostřednictvím univerbizace (kroužková košile – kroužkovka, plátová zbroj – plátovka, obouruční meč – obouručák, zbraň z jekoru – jekorovka, zásahová plocha – zásahovka atd.). 4.5 Vlivy z herní terminologie Návštěvníci portálu dargorath.net mají společnou zálibu v hraní, užívají tedy hojně herní terminologii zejména her počítačových a stolních. Z počítačových her jsou to obzvláště anglikanismy (např. „headshot“ – zásah do hlavy, „fajtit“ z fight – bojovat, „damage“ – zranění, „(vy-)killovat“ (z kill) – zabíjet, „ultralight“ – velmi lehká zbraň, „fireball“ –ohnivé kouzlo)), ze stolních her jsou to pak pojmy jako „postava“ – tedy imaginární charakter, „cépéčko“ neboli CP – zkratka pro cizí postavu, tedy něčím výjimečný herní charakter. Celá škála lexémů pak pochází přímo z terminologie hráčů larpů: velmi často užívaný je termín „dřevárna“ - tedy hra, kde se užívá dřevěných maket zbraní a „družinovka“ - tedy hra, která je postavená na spolupráci hráčů v družinách, dále výrazy jako „lama“, „troll“ či „kotva“ užívané pro označení nezkušených hráčů, herní pojmy jako „kydlit“ (začátečnický styl boje)), „životy“ – herní výdrž hráče. 5. Závěr V rámci internetu se prezentuje množství zájmových skupin a komunita sdružující se na základě záliby v hrách na hrdiny a fantasy literatuře je zastoupena více než bohatě. Díky tomu se jazyk užívaný v rámci komunity rozvíjí, obohacuje se mnoha různými vlivy a díky internetu se neustále rozvíjí. Samotný internet má však na podobu komunikace rovněž značný vliv a lze říci, že se nezřídka projevuje i v pozdějších mluvených projevech. 6. Resumé Visitors of pages dargorath.net use very specific kind of language, influenced by language of internet medium, dialects and notions, that are very rich and that include effect of fantasy literature and many terms from games, especialy role platiny games. 7. Použitá literatura a prameny ČMEJRKOVÁ, Světla, Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti „World Wide Web“, Naše řeč 80, 1997, č.5, s. 225-247 NEWERKLA, Stefan Michael, Čeština v síti: Psanost či mluvnost, Naše řeč 82, 1999, č. 3, s. 127-138 http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1037 [2005-09-06] http://www.zive.cz/h/Uzivatel/Ar.asp?ARI=16402 [2005-09-06] http://cs.wikipedia.org/ wiki/Quenij%C5%Alttina [2005-09-06] 8. Přílohy 8.1 Záznam z diskuze 8.2 Ukázka článku 8.3 Upoutávky na jednotlivé hry 8.1 Záznam z diskuze „Jerrychard: Vždycky jsem byl pro to řvát při útoku ze zadu "záda!", aby se člověk připravil na to, že dostane zasah. Ale názory se různí a mění: Na DArgorathu mě jakýsi válečník v kostymu samuraje nevybíravě okřiknul, že to řvu moc pozdě a že se záda řvou tři metry od oběti. Učinil jsem tak asi třikrát, z toho dotyčný dvakrát udělal kryt z otočky, tak jsem toho nechal a řval dál podle sebe (ostatně mi to požehnal Skaven a ten si na bezpečnost potrpí). Apostrof: Ja bych nerval ale kdyz uz tak ne moc brzo a jestli to bude pozde tak maji smulu maximalne te servou za to ze to bylo pozde. jestli maji bitvy aspon castecne simulovat bitvy tak proc rvat zada. treba v bitve u krescaku urcite neprisel vojek za druhym zezadu a nezarval: "utocim zazadu" pockal az se otoci a pak na neho nazautocil Jerrychard: Proto taky nervu prillis brzo, ale zas mi nepsujde, ze ani moc pozde...proc na moje vlakna nikdy nikdo nic nepise, je to tou formulaci? Vlček Lucka: Apostrof:lidi umírali v bitvach "ano" ale i tak kvuli toho že někdo nezařve ze zadu se může něco stat podej me to napřikaldě: laina a ty bojujěš z portivníkem druhe strany ted nečekaně dostaneš šupu ze zadu (zeber v uvahu tvoji postavu ) a když tě nekdo fakt jako že nabali tak se vklidu můžeš převalit na ten meš co je před tebou. atd . je to bezpečnost a ja jsem trvdě proto aby se jakym koliv řevem třeba éé nebo zada ohlašovalo že ti dam zasach Berethir: zada rvat bych videl na mensich akcich v obrovske masove bitve to ztraci vyznam ja ale osobne rvu skoro vzdy Eskel: Ten samuraj byl Geralt z Rižie.... Záda bych neřval, když to zařvete předem, tak se ten člověk otočí a dost často reflexivně máchne mečem... a za druhé: vy tím řevem přijdete o výhodu... zařvete-li 2 sekundy předem, o se otočí a už to nejsou záda, takže ste řvali zbytečně.... Jsem proto aby se neřvalo... stejně, když du na někoho zezadu, tak proč bych do něj šil ránu??? stačí ho ťuknout a pak říct záda, ať vá, že dostal zásah.... Podle mě řvát zádá s předstihem je blbost... je to nebezpečné... “ 8.2 Ukázka článku „Při psaní článku si uvědomuji, že kostýmy stylizuji do postav lidských či podobně vyspělých. Nevím, jak vyrobit kostým krásného skřeta, proto nevím, zda jsou mé rady přenositelné na jiné rasy. Pokud ne, vybízím tímto národnostní menšiny, ať vylezou z temných skrýší a prozradí své know-how. Boty Vzít si kecky, vzít si kanady, mít historickou obuv, toť otázka... V historické obuvi s historickou podrážkou si v náročných dřevárenských terén můžete pěkně rozbít držku, přesto je tato varianta zřejmě nejlepší. Vyhněte se však ve všech případěch teniskám - jdete si snad na bitvu zaběhat? Kanady či "nenápadně" vypadající treková obuv je snad menším zlem, ale i zde se dostává na jazyk ozačení "keckař". Levné a jednoduché řešení není. [...]“ 8.3 Upoutávky na jednotlivé hry „Jde již o 3.pokračování LARPU ze světa Taurey - Maximální počet hráčů byl již překročen. Nyní je možno se přihlásit pouze za démona či CP. “ „navrat eledé v čele s řitíři ewonem a šamanem a všemi ostatními co jste dloouho neviděli... třeba Dilvish.. mate se na co teschat. na to se nezapomene.. “ „Jedná se o LARP, který bude vrcholit bitvou o Helmův žleb. Celá akce je situovaná do prostředí, které H. žleb připomíná a bude záležet jen na vás, kdo zvítězí. “ „Jarní bitva na které zrada nebude nic neobvyklého. Každý se totiž chce proslavit jako generál armády, která zkolonizovala Island (ať již ve jménu Ódina či Krista).A protože cesta ke generálské hodnosti je vydlážděna mrtvolami, nepřátel i spojenců, máte se na co těšit... “

Komentáře 25.07.2005. 13:06

Hodnocení sezóny 2004

Jak jsme viděli letoští sezonu... [b]TUREK frýdburský věštec atonský[/b] Les na podpal - (OV, 80, 65%) První bitva po novém roce... 3 strany 5 věží a boj o tyto věže, dobíjení věží je vždy nic moc zábava a když na tom stála celá bitva ještě ve třech stranách. Ale coby hobit (byla tam hobití strana) pod taktovkou Flame jsme si pěkně užívali boj, za další chod ... Trolí blata (OV,70,95%) Z mého pohledu nejlepší bitva co jsem letos zažil. Skvělá CP, systém, divadélka. Boj o "krásku" dvou bratrů nedělil strany na špatnou a dobrou. Ještě se stále podivuji že na bitvy od Asgardu nejezdí davy... Slovani a avaři (FM, 100, nebudu hodnotit byl jsem organizátor) Byla v březnu 14 dní už bylo nádherné jaro a najednou před bitvou začala sněhová kalamita, i přes to na ni přišlo krásných 100 odhodlaných bijců. Celá byla pojata úplně jinak než klasické bitvy, strany se sjednocovali podle úspěchů, bitvě byl ponechána volná diplomatická ruka (6 stran) a světe div se, ono to fungovalo dobře (bez jediného questu) DARGORATH (OV,300, vypomáhal jsem s bitvou takže nebudu hodnotit) Ani nevím jak jsem se k tomu už dostal. Loni to byla největší bitva v Ostravě a letos byla zase větší. Jenom loni se pravidla moc neosvědčila, ale to sem nepatří, takže jsme se pustili tady na hofym do zmodernizováni systému. Sice měl ještě mouchy ale myslím že se vykročilo správným směrem, a hlavně jsem se seznámil s názory lidí, co tomu rozumí (Melian, Raia atd...) Ale to odbíhám od hodnocení. Pratchettárna II (OV, 80, 65%) Paraolimpiadní systém, pěkné divadýlka i questíky, nicméně když zrovna neběželi tak nebylo co dělat. Pán Prstenů (Olbramovice, 780, 70%) Masovka, vynikájicí táborové zázemí. Nicméně díky x CP se na jednoduchá pravidla nabalovala další, pro klasického vojáka sklouzavla bitva k tomu jdi 5 minut někam zemři, vyhrej, nijak nemohl vojak ovlivnit jak to dopadne. Pád Kaer Morhen (FM,100, mágové 95%, zaklínači nevím, lidé 65%) Konečně se pustil do děláni bitev ve FM i někdo další. Já coby vůdce malé strany si to užíval naplno. Silně věřím že příšti rok to bude zase mnohem lepší. moravský Pán Prstenů (Ostrov u Macochy,450, 85%) Loni se mi to líbilo více, nicméně zase skvělá řež. Hail theoden king. Škoda jen že se začalo tak pozdě. LARP Arkoi (FM,20,60%) Sever prozatím larpům ještě moc nepřeje. Ale zkušenosti se sbírají. Telmnad II - nový pořádek (FM,80, nehodnotím byl jsem organizátor) Prázdninová bitva, pro ty co zůstali trčet doma. 4 strany, různé questy, stavby chrámů, vykrádaní hřbitovů. Tedy loni se mi povedl mnohem lépe, budu muset do něj vrátit určité prvky z loňska... Vlci Severu - (OV, 80, 90%) Další skvělá bitva v podáni Asgardu, tentokrát mezi sebou válčili Piktové (my)), galové a vikingové. Skvělý systém těžení, kouzlení, získavaní kouzel, nádherné námořní bitvy. Trošku mi jen vadily slabší CP Trolové a to že byly tři strany ,což svádělo k tomu dva se perou třetí se směje. Ale jinak opravdu vynikajíci počin. Doporučuji i přespolním tak jako každou akci od Asgardu. pikta pikta .... Olsomon 2004 - (OV, 70, 70%) Třetí larpík od regise. Letos jsem v něm byl v pozici vrchního neutralního mága, měl hodně chyb (já taky)), snad se z nich hoši poučí, ale myslím že to nebylo nejhorší. Bitva o IMORTAL Temnota na ústupu (OV, 80, 45%) Kostěj se snažil, ale hodně tomu chybělo, byly tam logické chybky. Jako váš cíl je musíte umřít atp... Zase tradiční problém tři stran... nicméně questy byli dosti nápadité a zajímavé. Bitva pěti armád (Krnov, 780, 80%) Neopakovala se loňská adrenalinová koncovka, nicméně oproti PPČ je v bitvě jasný cíl. Obsadit ležení atd. Bitva o Morii (FM, 90, nehodnotím neb jsem byl organizátor) Přípravu na akci jsme opravdu měli obrovskou, nakonec ráno tak pršelo, že jsme si ve stanech říkali to nikdo nepříjde. Byli jsme nemile překvapeni když se začali lidé hrnout z nádraží, původní připravený systém nemohl být použit, neb stále pršelo, tak jsem narychlo vymyslel systém boje o vlajky, takový klasický capture de flag. Myslím že na to jak jsem to zichroval, jak bylo škaredě (později přestalo pršet, ale bylo všude bláto) tak to ještě vyšlo dobře. Příště plánuji mít tuto bitvu jen pro zvané, protože plocha (je dle mého ideál na bitvu) není nafukovací WARCRAFT (Česká Třebová, 80, 65%) Na to že to byl první počin mladíka Brombura, tak to nebylo špatné, nicméně chybiček tam bylo nespočet a to dlouhá registračka, boostrovaní postav, nevývažené kouzla, žádnou snahu něco změnit když to bylo v prospěch akce. Ale jinak musím říci, že mi bylo čest poznat Eriksona coby panovníka, bojovat s dalšími Ostraváky... Ještě jsem byl na různých akcičkách... ale ty tu nebudu zmiňovat (SOD, víkend pro nováčky ...) Závorka (kde, kolik lidí (nevím zdali si to správně pamatuji, hodnocení) [newpage] [b]NEITHAN Asgard[/b] Tož já se teda taky přidám... Pokusím se vzpomenout aspoň na polovinu; Jotunheim (Trollí blata) - 50% jakožto jeden z hl. orgů jsem byl i přes spokojenost ostatních nespokojen, v organizaci na poslední chvíli došlo k neshodám, takže to často mělo spontální průběh... a to jako org nesnáším. Waagus bitva - 20% samotný název vypovídá o svém. Kdo zná, ví, očem mluvím... Prostě sranda za účelem sjezdu místních prasat a ožralů. Ale sranda to byla! Dargorath - 85% tuhle bitvu jsem si užil náramně. Spousta lidí v celku dobrá atmosféra. Pravidla nebyla složitá a v ničem nijak zvlášť neomezovala (až na bezpečnost - věčné téma na SM). Zkritizoval bych pár CP, třeba vůdce trpošů, ale to jsou malé věci... Prattchettárna II - 40% zkazil to bordel v organizaci a CP vůbec nevěděli, co mají dělat. Nicméně má to skvělý nápad, na příště určitě pojedu, protože orgové se určitě poučili. Hra Bohů III - 60% tradiční akce od Jízlivců, kde už druhý rok tradičně leje A TO JAK Z KONVE, bitva se kvůi tomu musela stopnout a to samozřejmě ochuzuje o zážitek. Akce však vymyšlená dobře. Systém paralympiády sice není můj šálek čaje, ale vzhledem k tomu, že jsem dělal CP, byl jsem tohoto zproštěn. Vlci Severu II - smělých 95% no, tady jde opět o jednu z našich akcí, ale nemohu popřít velikou spokojenost s naši prací. Na příští rok chystáme hodně vylepšení... doufám, že se zdaří ještě víc a taky vychytat mouchy. Píseň Ledu a Ohně - 85% Naprosto skvělá akce. Ve své jednoduchosti byla propracována tak, že se člověk ani na chvíli nenudil... No prostě řezačka jak se sluší a patří. Příště neváhám a opět jedu. Excalibur aneb úchylná bitva - 30% No, co dodat, nevím, z jakého důvodu tahle akce nese onen název, přičemž nemá jít o žádnou frašku, ale kdyby orgové nebyli trollové (opět se včas domluvili s ostatníma CP apod.)), mohla by to být skvělá akce. Jestli příště bude, asi pojedu, možná si dali říct, protože by to byla škoda. Bitva o IMORTAL Temnota na ústupu - 35% Už druhý ročník ta samá chyba organizátora v tom, že si myslel, že stačí na organizaci zcela sám. Podle toho vypadal i průběh, ale jako vždy, když člověk chtěl, mohl se pořádně vyřádit. Bitva pěti armád - 45% Opět hodnotím z hlediska organizace, jinak jsem si ji užil skvěle, ale to proto, že jsme se s bandou separovali. Hafo masa do mlýnku, dobrá atmosféra, to jo... ale Bagr své chyby dle mého stále opakuje; zmatky, neinformovanost (možná 20%)), systém mi taky moc nevyhovuje. Nicméně jsem za tuhle akci hodně vděčný a příště bez rozmyslu opět jedu. Bitva o Morii - 80% (ale to jen díky počasí) Tady se mi to ani nechce hodnotit, protože to trollužel Turkovi zkazilo počasí a to fest. Ne nám, ale řekl bych, že to těžce zasáhlo organizaci a přijela jen polovina registrovaných... udělali chybu, v bahně ty řezačky byly supr. Ale i tak jsme si to užili perfektně a na Turkovu bitvu příště neváhám jet. Jeho akce patří rozhodně k nejlepším na SM. Originální nápady, dobrá organizace, atmosféra,... Bitva o Strom života - 80% Oraganizátor úplný začátečník, ale klobouk dolů. Lidi, včetně mě, se skvěle bavili a pro mě to rozhodně bylo skvělé zakončení sezóny. ... i když vlastně ještě 18.12. jedu na zimní řezačku do Brna, to jsem ale tehdy nevěděl... Doufám že se i vy přidáte na foru pod článkem k hodnocení sezony, tak jak my. Protože jen vaše názory pomohou organizátorům vychytat, chyby které udělali.

Komentáře 26.02.2005. 20:30