Domů · Úvahy, rozhovory · Co jsou dřevárny?

Co jsou dřevárny?

Dřevárny vycházejí z tzv. "live roleplayingu", tedy volně přeloženo her na hrdiny naživo. Hry na hrdiny jsou stolní společenské hry, při nichž se skupina hráčů pod vedením jednoho vypravěče snaží vytvořit a prožít určitý příběh. Hraní naživo pak znamená, že namísto vypravěče se sejde skupina organizátorů, kteří připraví příběh a hráči místo u stolu s papírem a tužkou hrají naživo v kostýmech. Dřevárny jsou pak odnoží LARPů, u nichž je dějovost minimalizována a důraz je kladen na boj mezi hráči. Hry na hrdiny a LARPy jsou úzce spjaty s žánrem fantasy, stejně tak dřevěné bitvy bývají situovány do pseudohistorického fantastického prostředí. K "boji" se užívá ponejvíce dřevěných replik historických zbraní (odtud dřevárny). Účastníci těchto bitev se sdružují do skupin inspirovaných smyšlenými národy pocházející z fantastické literatury (J.R.R. Tolkien a další). Kdy přesně vznikl LARP je velmi těžké říci, neboť mnoho velmi starých her je na principech hraní rolí založeno. Počátky fantasy larpu lze vystopovat v Anglii kolem roku 1966, kdy byla založena "Society for Creative Anachronism", původně se zaobírající historií a historickým šermem. Většího rozkvětu se však dočkal až po roce 1974, kdy byla v Americe vydána první pravidla hry na hrdiny - Dungeons & dragons. Asi nejznámější anglický larp je Treasure trap (1979)), který položil základy pro anglické hraní rolí na živo. Počátky larpů v Americe jsou spjaty se skupinou Dagorhir, založenou v Marylandu v roce 1977. Jedná se o organizaci čítající několik tísíc členů V osmdesátých letech se rozšířil v Rusku a severských zemích. Po pádu železné opony se tato zábava rotšířila i do zemí někdejšího východního bloku, tedy i u nás. Odkazy http://www.larpaweb.net/wiki/index.php?title=LARP http://www.dagorhir.com

20.01.2006. 02:16

Komentáře