Domů · Pozvánky

Brána Gotiky Dokořán

Skupina historického šermu OKOŘSKÁ GARDA připravila již devátý výlet do minulosti BRÁNA GOTIKY DOKOŘÁN

hrad Okoř - 16.června 2012
10:00 - 17:00

V historickém duchu probuzeném na hradě Okoř si najdou zalíbení rodiny s dětmi, páry, jednotlivci i skupiny. Za halasu šermířských klání nebo při poslechu hudby z dob dávno minulých budete moci navštívit historickou zbrojnici plnou zbraní, zabavit se lukostřelbou na vrcholku věže nebo se projít středověkým tržištěm, kde Vás celým dnem budou doprovázet ukázky řemesel.Zajímavé bude i vystoupení kata, jenž Vám ukáže, jak tvrdě se trestaly zločiny ve středověku.O další příjemné rozptýlení se postará romantický výhled z hradu na malebnou krajinu či dobová taverna, kde bude pro Vás připravena spousta dobrůtek k pití i snědku.

Více na www.garda.cz

Komentáře 24.05.2012. 11:30

Pěkný čajový dýchánek

Pozvánka na bitvu, která se uskuteční 12.3.2011 v Kyjovicích u Ostravy.

Asi to bude znít bláznivě, když vám povím, že kdysi existovala dvě královsví. Jedno dobré, hodné, úrodné, mírumilovné kde se všichni měli rádi, zbožňovali volný sex a užívali si všech požitků jejich doby, zejména pití čaje... Tomuto království vládl po dlouhá léta nejvyšší milovník a znalec čaje král Tékané IV, který sám o sobě tvrdil - docela právem, že je dokonalý. Tvrdili to dlouhou dobu i historikové, než narazili na Hynka Dostála, řečeného Dvojche. Ale to už je jiná pohádka, vraťme se tedy zpět k historicky dokázaným skutečnostem...

.... To druhé království- Pro naše potřeby mu budeme říkat zlé- bylo úplný opak toho prvního. Špína, smrad, plíseň a podobná hovna to je charakteristika království vladaře Pikvika, které za jeho vlády dospělo k úplnému a totálnímu úpadku. Lidé si tam dokonce nemyli ani nohy!!!! Což to dobré království naprosto odsuzovalo... .. Jedno se však Pikvikovi musí nechat, byl dokonalý vojevůdce a jeho armáda byla známa svou kvalitní výzbrojí. Mít armádu ale není vše... ... a navíc nesnášeli čaj...

...Některé historické prameny vyprávějí o krvavé a dlouhé válce, kterou rozpoutal Pikvik tím, že porušil dohodu, kterou uzavřel již jeho děd... A to, že bude s dobrým královstvím žít v míru. a tak, když si dáme dohromady jedna a jedna, bylo jen otázkou času kdy válka vypukne... Nikde se však nezmiňují o tom, jak tato válka dopadla.. Jediné co víme je,že během tohoto konfliktu, při některých střetech figurovala též třetí, méně početná strana, patrně nájemných válečníků, kterým mi říkáme žoldáci. Někteří historikové dokonce tvrdí, že tato strana byla puvodně část Pikvikovy armády tvořená z vrahů, travičů, banditů a podobné lůzy...

Jak jsem již zmiňoval, nikdo neví jak tato válka dopadla, každopádně to byla válka krutá a krvavá. Dochovala se jen část jakéhosi životopisu, ve kterém patrně autor popisuje svou rozmluvu s Krákem Tékané IV. v předráno vypuknutí války...

... Nalej hrnek páže, přilej čaje, dolej výš!!!! Pravil král Tekane IV. Jistě pane králi, Odpověděl jsem mu. Jak se ti líbí služba na mém dvoře??? Pane králi jsem nevýslovně šťasten, že mohu nalévat čaj právě vám králi.. KLEP KLEP KLEP... Lístku, jdi zjistit kdo mě to ruší od mého čaje..

Můj pane, posel to byl, jenž klepal a vyrušil vás, mám ho uvést zde do vašich komnat??? No, vzhledem k tomu, že se opovažuje mne ručit tak časně ráno, je to patrně dulezité. Ať tedy vstoupí a ty lístku, připrav další nálev...

Co mi přinášíš posle a doufej, že je to duležité, když jsi se opovážil vyrušit mě od pití čaje. Můjpane, vyhrkl udýchaný posel, za hranicemi byla spatřena Pikvikova armáda jak plení a pálí naše vesnice!!!! Jakže???pickvick se opovážil porušit dohodu, kterou uzavřeli již naši dědové???? Chce válku... budiž...

Ach Lístku, Zdalipak se dočkáme dalšího pěkného čajového dýchánku....

Chceš-li rozhodnout na čí straně bude pravda přijeď a bojuj za svého krále !

http://cajovy-dychanek.webnode.cz/

dychanek

Komentáře 24.02.2011. 15:37

Běsnění 2011: Bitva na Něvě

Jarl Birger Olafsson hleděl na moře a mlčky pozoroval nakládání lodí. Za několik dní budou moci vyrazit. Král jeho výpravě přeje. Sám má zítra přijet s biskupem do tábora požehnat tažení. A on se brzy stane královským místodržícím v Novgorodu. Bohatém městě, které kontroluje polovinu obchodu ve východním Baltu. Bez boje to nepůjde, ale přece má ve městě své lidi, vítězství a sláva jsou zaručeny. Na moři se spojí s posilami od Řádu. Ne, že by byly potřeba. Novgorodští kupčíci nebudou chtít riskovat obléhání, které by škodilo dlouho obchodu, a vypochodují z hradeb. Tam je nepřipravené naši rytíři lehce rozdrtí…

Ve stejné době kníže Alexandr nepokojně procházel komnatou sem a tam. Hlupáci! Oni ho vážně zabili dřív, než jim řekl kdo ho poslal! Jediné co teď ví je, že ten podezřelý trhan měl v měšci dost zlata na to, aby si koupil přízeň nejednoho z bojarů. A u sebe pergamen s náčrtem města a popisem v latince. Mají mezi sebou zrádce. Ale pro koho pracuje? Pro Řád? Nebo Švédy? Možná pro oba, mají v mnohém podobné zájmy. Nejspíš chytají další tažení na východ. Ale kdy? Tolik otázek. A jediné jasné je, že další nepřítel se blíží od jihu. Tatarský chán zatím posílá jen vyjednavače, ale pokud odmítne přijde vojsko jaké Rus neviděla od časů Svjatoslava a spálí Novgorod na popel, jako to udělali v Kyjevě a jinde. Ne, musí uhájit město za každou cenu. A proti všem.

Třetí ročník už tradiční dřevárny Moravskoslezského kraje, která navazuje na slavnou sérii Osídlení Islandu se odehraje 26.3. v Opavě u Stříbrného jezera. Tam se střetnou v nesmiřitelné bitvě dvě vojska. A zamíchají kartami osudu.

Jeden zvítězí, druhý padne. A i Ty rozhodneš o tom, kdo to bude. Svou odvahou rychlostí, lstí a silou. Ty rozhodneš o tom, kdo z panovníků si dá v hospůdce u jezera vítězné pivo a kdo půjde brečet za roh!

Další informace můžete nalézt na stránkách akce: http://besneni.mojeokoli.cz/

Komentáře 19.02.2011. 14:10

Inception Live - pozvánka

Náš příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy již lidstvo objevilo pokročilé techniky pro vstup do lidských snů. Přední společností v této oblasti je Cobol Engineering, která se rovněž podílí v boji proti celosvětovému terorismu. Nedávno byla zajata skupina 4 teroristů, kteří ve svých myslích skrývají důležité informace, na jejichž získání záleží osud lidstva. Proto Architekt fy Cobol pečlivě navrhl řadu jedinečných snových prostředí. Tvoji úlohou bude jako člen malé skupiny Cobolu se postupně vnořit do všech snů a nalézt v nich ukrytá tajemství. Čekají tě různorodá prostředí jako např. středověká mučírna, orientální čajovna a další.

Více informací naleznete na www.inception-live.cz

reklama

Komentáře 25.01.2011. 14:08

<< První < Předešlý [2 / 2] Další > Poslední >>