Domů · Pozvánky · Bitva o Dargorath 2005

Bitva o Dargorath 2005

"Tolik kvalitního dřeva a zvěře, těch nerostných zdrojů, co jsou ukryty v těch zaleněných kopcích, úrodná půda a pozůstatky starých měst, plné artefaktů a zlata. Ó bohové. Tu zemi musíme mít!" Slavný výrok Gvaliho, proslulého trpasličího prospektora "Máme to!" Zaskřehotal vítězoslavně starý shrbený muž podávaje zaprášený svitek baronovi Rodheimovi, váženému pánu severních držav a Mordhornského panství, který si své postavení a dobré jméno udržel i třicet let po své smrti. "Přestaň křičet v mých rezidencích" napomenul jej a netrpělivým pohybem ruky vzal svitek. Šedavé oči se mu rozšířily údivem - bodejť by ne, když pohlížel na nákres, který měl cenu vyšší, než dvacet jeho panství. "Dargorathská pevnost" zamumlal a vzrušeně se zavrtěl v křesle zhotoveném z celé série lebek a kostí všelikých humanoidů. "Zavolejte kancléře!" vzkřikl a sotva znatelným pohybem ruky propustil čekajícího starce. Ten večer bylo v Mordhornském paláci velmi rušno. Baron Rodheim uspořádal přísně tajnou poradu o přípravách tažení na Dargorathské pláně. Zpráva o konferenci se zřejmě rychle rozkřikla a tak i přes velmi přísná bezpečnostní opatření o sebe různorodí špiclové doslova zakopávali na každém rohu Rodhaimova paláce. Strážní měli plné ruce práce, ani ne tak s chytáním zvědů, jako tutláním jejich přítomnosti. Mnozí z nich se slušně napakovali na úplatcích a spěšně opouštěli dvůr, aby je nezastihnul baronův hněv. Ten však měl zcela jiné starosti. Rodheim rozkládal rukama nad obrovskou mapou, napnutou na kruhovém stole, kolem nějž seděla nejrůznější individua, od obrýlených fousatých mužíků po prkenné mudrce jevící známky posmrtné ztuhlosti. "Nefarův spis hovoří jasně. Korespoduje se všemi legendami, které jsme nalezli v knihách i s těmi, které kolují mezi lidmi. Nyní máme díky němu podrobné nákresy, a studie, veškeré výpočty jsem nechal dvakráte validovat. Je třeba vystavět dvě pevnosti, teprve tehdy, až se nad Dargorathem budou tyčit dvě sídla moci, teprve pak bude možné jej ovládnout. Mí zvědové donesli zprávy o tom, že i trpaslíci o spisu vědí a chystají se stavět. Avšak nejsou sami. Musíme urychleně nalézt spojence, kteří se s námi pustí do práce. Musí být dost schopný na to, aby postavil pevnost a dost slabý, abychom jej v závěrečném boji rozprášili a vzali vládu nad Dargorathem pevně do našich rukou..." Zvědové různých národů nepotřebovali více slyšet. Tiše se vytráceli do tmy nedbaje toho, že stráže jsou neobvykle nepozorné. Rodheimův rozkaz, aby nechali špehy pokud možno uniknout, sice nechápali, ale plnili jej. Nikdo z nich nemá potuchy o tom, jaká síť intrik se začne spřádat, kolik lidí bude úkladně zavražděno a kolik dobře utajených setkání mezi mocnými z mocných proběhne. Tuší to jen málokdo. Nyní je ten pravý čas prokázat své hrdinství, schyluje se k boji, o kterém budou kronikáři psát ještě dlouhá léta. Nadchází Bitva o Darorath. Datum konání jest stanoveno na 16. dubna 2005, vše se uskuteční na místě nazývaném Bítovský mlýn poblíž Ostravy. Pakliže nemáte ponětí, kde se tato místa nacházejí, jistě vám příjde vhod podrobná mapka. Sraz všech účastníků je v sobotu 16.4 v 9:00 na konečné zastávce tramvaje č. 5 (Zátiší) nebo v 10:00 na zmíněném místě konání. Vlezné je předběžně stanoveno na 20,- Kč. Pro otrlé je zde možnost přijet již v pátek a přespat pod vlastní střechou (eventuelně pod širákem). Veškeré info naleznete na http://bitva.dargorath.net

31.03.2005. 20:34

Komentáře