Domů · Pozvánky · Běsnění 2011: Bitva na Něvě

Běsnění 2011: Bitva na Něvě

Jarl Birger Olafsson hleděl na moře a mlčky pozoroval nakládání lodí. Za několik dní budou moci vyrazit. Král jeho výpravě přeje. Sám má zítra přijet s biskupem do tábora požehnat tažení. A on se brzy stane královským místodržícím v Novgorodu. Bohatém městě, které kontroluje polovinu obchodu ve východním Baltu. Bez boje to nepůjde, ale přece má ve městě své lidi, vítězství a sláva jsou zaručeny. Na moři se spojí s posilami od Řádu. Ne, že by byly potřeba. Novgorodští kupčíci nebudou chtít riskovat obléhání, které by škodilo dlouho obchodu, a vypochodují z hradeb. Tam je nepřipravené naši rytíři lehce rozdrtí…

Ve stejné době kníže Alexandr nepokojně procházel komnatou sem a tam. Hlupáci! Oni ho vážně zabili dřív, než jim řekl kdo ho poslal! Jediné co teď ví je, že ten podezřelý trhan měl v měšci dost zlata na to, aby si koupil přízeň nejednoho z bojarů. A u sebe pergamen s náčrtem města a popisem v latince. Mají mezi sebou zrádce. Ale pro koho pracuje? Pro Řád? Nebo Švédy? Možná pro oba, mají v mnohém podobné zájmy. Nejspíš chytají další tažení na východ. Ale kdy? Tolik otázek. A jediné jasné je, že další nepřítel se blíží od jihu. Tatarský chán zatím posílá jen vyjednavače, ale pokud odmítne přijde vojsko jaké Rus neviděla od časů Svjatoslava a spálí Novgorod na popel, jako to udělali v Kyjevě a jinde. Ne, musí uhájit město za každou cenu. A proti všem.

Třetí ročník už tradiční dřevárny Moravskoslezského kraje, která navazuje na slavnou sérii Osídlení Islandu se odehraje 26.3. v Opavě u Stříbrného jezera. Tam se střetnou v nesmiřitelné bitvě dvě vojska. A zamíchají kartami osudu.

Jeden zvítězí, druhý padne. A i Ty rozhodneš o tom, kdo to bude. Svou odvahou rychlostí, lstí a silou. Ty rozhodneš o tom, kdo z panovníků si dá v hospůdce u jezera vítězné pivo a kdo půjde brečet za roh!

Další informace můžete nalézt na stránkách akce: http://besneni.mojeokoli.cz/

19.02.2011. 14:10

Komentáře