Domů · Dřevárny · Ovčina: Dvacátý třetí věk

Ovčina: Dvacátý třetí věk

- Nedávné jmenování nového protektora Rohanu - elfa Chosého přineslo do království elfské pořádky. Rohanské kraje osídlili elfští, trpasličí a dunadanští přistěhovalci, nás Rohirů je už málo. Aspoň že nám elfská moc dává několik let míru a rozvoje pod ochranou Nového Lorienu.

- V druhém roce vlády nás v pohraničních lesích ohrožovaly smečky vrků. Tuhou zimu jsme přečkali za hradbami tvrze.

- V pátém roce Chosého vlády nechybělo moc, aby to byl i jeho rok poslední. Setkání s obrem bylo protektorovi málem osudné. Obr Chosého přemohl a bez pomoci odvážné družiny rohanských jezdců by ho byl prodal do otroctví.

- Šestý rok začal nevítanou návštěvou tříhlavého obřího psa Kerberose. Jen obětování několika našich koní nás ušetřilo od jeho běsnění.

- Už několik měsíců k nám doléhaly zvěsti, že na nás pochoduje armáda nemrtvých. Jejich voje se prohnaly naší zemí. Rohanská jízda je ale před branami města rozprášila. Krátce na to do Rohanu dorazil Vládce Nového Lorienu i se svými rádci. Protektor Nového Rohanu je provedl naším městem a znovu potvrdil, že Rohan je elfskou državou.

-Sedmý rok vlády ? Rohan má vlastní přístav a horečnatě se pracuje i na stavbě lodí. Do Rohanu zavítala potulná elfí divadelní společnost. Sehráli tragický epos o nešťastné lásce dvou rytířů ke krásné panně. Smutný příběh nenechal mezi obecenstvem suchého oka.

- smý rok vlády byl pro Rohan opravdu šťastný. Naší zemí se konečně rozezněl dětský smích. Sládek vyvalil ze sklepů první uvařené soudky bylinkového piva a bujaře se ochutnávalo. Celým ostrovem ale proběhla zlá zvěst, že před osamělou věží jakýsi nekromant se svou suitou porazil gondorské vojsko.

-Desátý rok vlády. Na polích se sadí nová rostlina, kterou si přivezli gondorští. Říká se jí tabák. Koním sice moc nechutá, ale v zámoří je o ní zájem. Rohanské oddíly musely na hranicích znovu odrážet hordu kostlivců.

-Jedenáctý rok vlády. Do našich končin se zatoulala dvojice trolů tak velkých, že kouř z komínů je štípal přímo do očí. Za to že ušetří naše statky, žádali naše koně. Vyjednávání ukončil jeden z bojovníků zvaný Poki a rozpoutal řež. Troly jsme porazili, ale bylo to nejkrvavější vítězství, co kdo pamatuje.

-Dvanáctý rok vlády. Po mnoha letech byl na ostrově opět zahlédnut drak. Objevila se i nová skupina duchovních, která založila Společenství Jednoty. Nová víra se rychle rozrůstá a ke zvěstovatelům se přidávají mužové a ženy všech ras.

-Třináctý rok vlády. V Gondoru se Společenství Jednoty stalo nevítaným hostem. Král trpaslíků pomohl svému gondorskému protějšku uvěznit velekněze Jednoty. Ten ale za pomoci svých věrných brzy na to z královských kobek unikl. Stoupenci Jednoty se pak otevřeně postavili proti moci králů Gondoru i Mórie.

-Jeden z rohanských válečníků zvaný Úhoř podniknul pouť na starý kontinent, kde se stal členem obnoveného Řádu světla a na ostrov se vrátil jako jeho První rytíř. Hlavním kodexem řádu je chránit slabé a bezmocné a nedopustit říši nemrtvých, aby šířila svou moc. Na nádvoří rohanského sídla byl zasazen semenáček vzácného stromu pocházejícího z elfských lesů starého kontinentu.

-Čtrnáctý rok vlády. Nejasné předtuchy našeho protektora o temné moci Nemrtvého Krále z podsvětí nabyly jasných tvarů. Chosé shromáždil veškerou vojenskou moc Rohanu a vytáhl k Osamělé věži. V Bitvě dvou vládců byl Temný král poražen a jeho koruna skončila v rukou rohanského mistra artefaktů. Ten s ní uprchl na moře a zpátky do vlasti se vrátil už bez ní. Podle jeho slov mocný artefakt leží na dně moře. Z podzemních síní jsme po bitvě vysvobodili mladou dívku, dceru ledové královny. Chosé ji v sídle rohansého království přijal za svou ženu.

Tak končí dvacátý třetí věk.

30.10.2006. 00:00

Komentáře