Domů · Dřevárny · Mongolové: sjednocení 2008

Mongolové: sjednocení 2008

Už nějakou dobu se kitanské kmeny sjednocují, z několika vůdců vypadá, že Zaar tahá za ty správné páky a přinese kitanům tolik potřebnou jednotu.. Pomalu se mu daří dát dohromady dostatek bojovníků a dobytku, abychom mohli čelit agresi našich sousedů. Po rozkoukaní zjišťujem že kitanové by mohli odolávat nájezdům sousedních kmenů. Mongolů, Tatarů a Ujgurů. Snažíme se nastolit strategii co nejvíce se snažit nabízet spojenectví a nečekat až je někdo nabídne. Je o čem vyjednavat, v krajině kde jsme jsou čtyři významné doly a hlavní tábory dalších kmenů taky stojí za povšimnutí. Diplomatům se daří opravdu husarské kousky, na jedné straně naši bojovníci bojují s Ujgury proti rozpínajicím mongolským kmenům a na druhé se daří našim bojovníkům plenit ujgurské zázemí. Časem už nemůžeme pracovat s diplomacii, takže začínáme kočovat. Kitani vyráží do stepí a snaží se stále více napadat cizí ležení. Sem tam přijdou o zásoby ve svém, ale kořisti jsou mnohem větší. Při jedné jízdě natrefíme na mince v trávě. Lesknou se na dálku, v tom zeleném moři. Než najdeme nějakého obchodníka, tak o mince přicházíme, když nám někdo vyplení ležení. Bohatství přibývá a pomalu sledujem, že proti nám vzniká vojenské spojení mongolů a tatarů, Naštěstí se nám podaří získat mongolské kmeny na naši stranu, určitě tomu pomáhá i ujgarské podmanění tatarů. To je dobře, teď už máme jasný cíl, pokořit ujgary a jejich spojence. Boj zuří a v tom neklidném období se objeví ve stepích malý drak. Drak symbol mnoha národů nenechává ani kitany chladnými. Mudrci se pokoušejí draka nějak zkrotit. Ten při tom sežere hodně dobytku. Podle jejich poznatků nejde draka přesvědčit na naši stranu dobrovolně. Na řadu přijdou silové metody. I když jde o dračí mládě, tak jeho síla je obrovská. Nakonec vše vyřeší laso, jednoduchý nástroj na chytáni dobytka. Draka si přitáhnem k ležení. Drak roste sílí, jednou nám dokonce vyplenil naše stádo. Pomalu uvažujem, že ho propustíme a nasměřujem k ujgurům. Ještě že k tomu nedošlo. Jednoho dne se na našich stepích objevilo činské vojsko. Činským velitelům bylo jasné, že proti ujgrům, nebo nám nemají šanci. Na to měli málo vojska, nicméně chtěli draka, jenž je symbol číny a tak nám pomohli v posledním rozhodujícím střetu s ujgary a tatary. Ten jsme vyhráli a Zaar se stal velký chingischán. Co jsem se doslechl, tak už plánuje velkou výpravu stepních národů na západ. Asi ho lákají bohaté státy bílých lidí.

Kitani
Trošku realné historie našeho kmene. Historie, skupiny jazykově a kulturně příbuzných mongolských kmenů, které nejpozději od 4. století kočovaly na dnešním území Mongolska a severní Číny. V 10. století založil stát Liao (na začátku 11.století mu byla poplatná Čína)), který byl v roce 1125 zničen Džürčeny. Jazykově patřili do mongolské větve altajské rodiny. Od jména Kitani odvozeny středověké evropské názvy a ruský název Číny.

Kitanská říše
Liao (Železná) - historie, raně třídní stát Kitanů, který se v době největšího rozkvětu rozkládal od východního Turkestánu po Japonské moře. Založen roku 907 (Apoki)), od roku 937 označován jako Liao. Během 10. a na začátku 11.století ovládla kitánská říše většinu Velké stepi (spojenectví s Tanguty, v roce 984 porážka Džürčenů, v roce 1026 porážka Ujgurů) a část severní Číny (v roce 937 poloostrov Liao-tung, v roce 946 dobyt Kchaj-feng, v roce 1004 porazili Kitani Čínskou dynastii Sung). V 11. století říše vedla stálé války s kočovníky ze stepí, v roce 1020 byl uzavřen mír s Koreou. Od konce 11. století nastal úpadek moci, ve válce s Džürčeny (v letech 1122-1125) byla kitánská říše zničena. Část obyvatelstva (tzv. Karakitani) uprchla k jezeru Issyk-Kul, kde krátce existoval stát Západního Liao. Většina obyvatelstva kitanské říše byli kočovní pastevci, od poloviny 10. století byla zákládána města a nastal rozvoj obchodu a těžby nerostů. Státní správa organizována podle čínského vzoru, docházelo k přejímání čínské kultury.

Zdroj CoJeCo.cz

Pokud bych měl hodnotit bitvu z pohledu pravidel a principu, tak si u mě získala absolutní pochvalu. Takovouhle akci jsem chtěl zažít. V první fázi taktické boje čtyř stran s jasným cílem co se po nich chce, co se stane splní li to či ono. Později dvě strany (došlo k sjednocení 1. a 4. národa a 2. a 3. tího) kde už je jasné kdo je nepřítel. Kromě plenění ležení, šlo těžit, takže šlo neustále něco dělat a o něco usilovat. Orginální myšlenka byla taky možnost věže přesouvat dle libosti. Takže si nikdo nemohl stěžovat, že měl špatně umístěnou věž, my to párkrát z taktického hlediska využili.. Všechny herní věci pěkně zpracovány (zalaminovaný dobytek, mince, pěkně řešené vlajky v dolech) Pěkně zahrané role obchodníka a draka. Zkrátka není co vytknout. Trošku byla škoda, že dorazilo málo lidí. Ale ti co dorazili byli skvělí. Díky všem za krásnou sobotu.

Už se těším na tažení na Kyjev, které by měl být někdy na podzim.

Turek z kmene Kitanů.

17.02.2008. 00:00

Komentáře