Domů · Dřevárny · Imortal 2003

Imortal 2003

Z deníku trpaslíka Oriho Naše zbloudilá družinka dorazila k bojišti o něco málo později, než zbytek vřavy. Přidali jsme se k našim druhům v místní trpasličí gardě (čítající sedm vousatých postav menšího vzrůstu) jejíž valnou část tvořil starý dobrý VITR. První z úkolů, který nás čekal bylo získání náčelníkova amuletu od lidské družiny. Tito mrzcí kořistníci byli záhy poraženi a amulet zabaven. Další úkol po zaslouženém odpočinku bylo získání jakýchsi magických hodin, resp. jejich částí, čehož jsme dosáhli dobytím několika pevností (lidské a hned na to skřetí). Následně jsme získali beranidlo (vyrvali jsme jej tuším z umaštěných skřetích pracek) a odvlekli jej do dolů. Po chvíli dalšícho zaslouženého odpočinku a několika málo potyčkách na lokálním poli jsme vytáhli na nemrtvými vojsky obsazenou, dříve opuštěnou, lidskou pevnost. Mé šípy svištěly vzduchem,ostří mých druhů stínaly hlavy nepřátel a třesk oceli se ozýval po kraji, leč tuhá byla přesila a tak nezbylo než obrátit se k ústupu. V nejhlubších zákoutích naší sluje jsme odolali i poslednímu útoku. Po rozpačitém konci se armády utkaly na bitevním poli. Nuže, bitva byla bezesporu zajímavým počinem, leč: Hráčům nebyl nastíněn příběh, který by celou hru jistě velmi zprůhlednil. Questy byly výborné, ale byly jaksi příběhově propojeny natolik, že narušovaly herní diplomacii. (Vezměme třebas spojenectví s lidmi, které muselo být zrušeno kvůli získání části hodin. Takových situací bylo nemálo). Nevím nakolik byl dobrý lichý počet stran. Hra obsahovala, dle mého názoru, příliž velké množství nadpravidel - věcí a situací, které měnily klasická pravidla. I sám organizátor se do nich minimálně jednou zapletl. Předávání životů ihned po zásahu bývá mnohými kritizováno. Já, jakožto lučištník, jsem opačného názoru, neboť minimálně 50% sponek mi z důvodu odložení této transakce na závěr souboje nebylo předáno (zasažený nechtěl přerušit souboj, nakonec se vytratil). Na druhou stranu je třeba pochválit zajímavé nápady - questy, dobývací strojem amulety... Výborné byly taktéž pevnosti (kupříkladu trpasličí důl)), nápad byl však zrealizován z bortivých materiálů a tak hradby padaly takřka při každém nájezdu. No a nakonec bych rád poděkoval, že byl sklizen bordel z bitvy. Tedy nezbývá než doufat, že se organizátor (stejně jako v loni) ze svých chyb poučí a příští jeho počin bude již opravdu vypečená akce.

26.02.2005. 15:39

Komentáře