Domů · Dřevárny · Dívčí válka 2008

Dívčí válka 2008

Změřme síly v lovu

Hned k první potyčce mezi muži a ženami došlo ve městě, kde se obě strany snažily zjistit, co kovář nabízí za zbraně a zbroje a hlavně, kolik zlatých za ně chce. Jenže, co čert nechtěl, Přemysl a Vlasta se vsadili, kdo je lepší lovec kanců. Zbraně byly odloženy a lov započal. Ženy se hnaly do lesa jako vítr, zatímco muži rozvážným krokem pochodovali vstříc lovu. Jakmile byla prasata vybita a stažena z kůží, Přemysl a Vlasta ukázaly své trofeje. Zde slavily ženy svůj první úspěch, kdy muže překonaly o několik trakařů kůží. Tohle si muži nenechali líbit, jsou přeci silnější a bojovnější.

Vlasto, vyhlašujeme ti válku

Jde-li něco mužům opravdu dobře, je to zacházení se zbraněmi. Přemyslovci umí bojovat, zatímco Vlastenci se hodí spíše na kuchyňské práce. Oba hrady vyvěsily válečné zástavy a vytáhlo se do boje. Mrtvolami byly posety příkopy Vyšehradu a Děvína. Puch nahnilých těl se rozšířil přes celou zemi a země strádala a zmítala se válkou. Hradby padaly a byly opět stavěny, sídla se plenila a sklady se opět plnily až přišel osudový okamžik a Děvín byl poražen. Bohužel pro Přemyslovce znovu povstal, aby dál kladl odpor. Zbraně na chvíli utichly a země se pomalu vzpamatovávala z období války.

Země v obležení démonů

Když už to vypadalo, že by se obě strany mohly usmířit, přiběhl posel a oba hrady se sešly v nedalekém městě. „Vědma byla zajata! Démoni obléhají zemi!“ Podobné výkřiky se ozývaly městem a lidé si o tom povídali na každém rohu. Co se stalo? Vědma byla zajata démony, uvězněna do země a kolem ní lehce světélkovala téměř neprostupná bariéra. Jediná věc, která mohla projít byl klíč. Každý démon měl klíč a pokud se dostanou všechny klíče ku vědmě, bude osvobozena. V počátku lovu démonů byl svár mezi muži a ženami odložen, ale jakmile se blížila doba vysvobození, začaly se množit potyčky a staré nesváry byly vytaženy na povrch. Ač se muži snažili sebevíce chránit vědmu a porazit ženy, aby byli oni, kdož vědmu osvobodí, nezdařilo se. Ženy svou promyšlenou lstí muže přechytračily a klíč dodaly.

Ve městě je velmi zvláštní kupec

Na Vyšehrad a Děvín se donesla zpráva, že ve městě je kupec, který má mnoho zvláštních věcí z dalekých krajů a mezi některými je dokonce i létající koberec. Jednání s kupcem, kdo koberec dostane nevycházelo Přemyslovcům zcela dle plánu, tudíž bylo potřeba vzít si zboží silou. Avšak ženy byly připraveny kupce bránit a po několika nezdařených pokusech byli muži zahnáni na Vyšehrad a výhled na vlastnictví létajícího koberce se jim zcela zakalil.

Podivná území plna pokladů a nástrah

Na východě země se rozprostírá obrovská řeka, za kterou leží místa, o kterých kolují legendy. Poklady, duchové, smrt a příšery. To vše si lidé mezi sebou povídali. Obyvatelé Děvínu a Vyšehradu se rozhodli, že to prozkoumají. Zatímco Děvín letěl na získaném koberci, muži se brodili hlubokou, širokou a rozbouřenou řekou. Opravdu, bylo to území divů, modliteb, nestvůr a smrti. Co vše tam bylo? Namátkou mohyly, hrobky králů, posvátné duby, doupěte pavouků a další. Poslechněte si legendy, které se vypraví a musím souhlasit, něco pravdy na tom je. Kdo tam byl, ten ví, kdo nebyl, měl by se vydat na cestu.

Boj o vládu

Když se obyvatelé obou sídel vrátili do svých domovů, bylo jasné, že mír již nadále nebude trvat. Mír, jenž byl křehký jako tabulka skla, se pomalu blížil ke konci. Země nemůže mít dva panovníky. Schylovalo se k boji. Přemysl dokonce prodal korunu, aby si zajistil převahu a vítězství. Někteří se posilnili lektvary od vědmy a vytáhli na bojiště. Onoho dne k večeru, kdy slunce viselo nad obzorem a pomalu se schylovalo k temné noci se ozvalo řinčení zbraní. Muži a ženy se utkali v posledním boji, kde šlo o všechno. Bitva byla ze začátku poměrně vyrovnaná, ale pak se stalo něco nečekaného. Pár mužů zradilo a zbytek šiku byl zahnán do polí, kde byli nemilosrdně pobiti. Nárok Vlasty na půdu se potvrdil a ta se stala další vládkyní po Libuši. Ale může tato vláda vydržet, když mezi porobené patří muži? Kdo ví, třeba se schyluje k další bitvě a navrácení moci.

Něco málo o organizaci

Místo zvolené pro tuto bitvu bylo naprosto perfektní, terén nebyl příliš kopcovitý, ani zbytečně moc rovný. Jen cesta skrze řepku lehce zkomplikovala cestu na místo. Páteční aréna proběhla v podvečer a kvůli viditelnosti byla přesunuta na sobotu ráno. V neděli dopoledne byla další série arén, která se musela snad pouze líbit a bavit jak účastníky, tak diváky. Celý víkend považuji za velice zdařilý a rozhodně můžu doporučit. Všem, kteří váhali a nedojeli, vzkazuji: „Litujte, protože máte čeho.“ Jak jsem vypozoroval, vše naznačuje tomu, že za rok bude opět a pokud se ponechá omezení na komornější účast a neudělá se z toho větší bitva, bude to opět naprosto skvělé.

Kamas, syn Utrův

12.06.2008. 00:00

Komentáře