Domů · Dřevárny · Dargorath 2007

Dargorath 2007

Abych mohl vyprávět příběhy z tohoto roku, musím se zmínit o letech předešlých. Ne že bych chtěl vyzdvihovat udatný boj nekromantů dva roky na zpět, kdy sváděli boj s temnými elfy, ale ten příběh někde tam začíná. Právě v té době zastihlo Dargorath velké zemětřesení, které přivedlo k puklině, která vznikla po zemětřesení, všechny národy. Všem bylo jasné, že bez spojení se s jinýmy si z pokladu, který byl v puklině objeven, nic neodnesou. Tehdy vzniklo chvilkové spojenectví s temnými elfy, které přineslo tížený efekt, oba národy si odnesly tolik zlata, že i trpaslíkům se musí o něčem takovém jen snít. Čekalo se že konečně nastane mír. Jenže se zlatem roste chtíč po dalším. Stanuli tedy proti sobě spojenci, a rozpoutal se litý boj. Nekromanti tehdy prohráli.

Ten střet byl tak krvavý, že se bohům všech obyvatel zželelo. A další rok si pro ně připravili neobvyklé léto. Monzumy, které se cyklicky v Dargorathu střídají s příjemným počasím, tentokrát neustávaly a kromě pár lokálních šarvátek, byl v Dargorathu klid. Z toho blátivého roku se sluší snad jen zmínit, že hraničáři se po jednom z výletů na sever již nevrátili. Ale jejich území dlouho nezelo prázdnotou. Volné místo po hraničářích brzo obsadili hobiti. Národ milující dobré jídlo a pití.Ten rok se jídla moc neurodilo, a tak hobiti, hnáni touhou po dobrém jídle, rozpoutali nové boje. Ty pokračovaly i po zimě v dalším roce.

Tedy zima, tak se snad ani nedá nazvat, vždyť i naše zásoby mrtvých se v zimě neustále rozkládaly, mrazy během té zimy zkrátka nepřišly.

Na jaře se mezi národy rozneslo, že v trhlině nebylo jen zlato. Goblini začali trhlinu více zkoumat, a našli tam nějaké podivně velké kosti. Takové kosti, to si nemůže nekromant nechat ujít. Svolali jsme tedy vojsko a vyrazili k trhlině. Goblini tehdy vyrazili na pláně.

Čekali na své nové malé spojence - hobity, aby pak na nás společně zaútočili. Střet to byl a krvavý nerovný, neb část našich vojsk s našimi novými spojenci nomády vyrazila na dolní doly. Když už jsme se bránili se zbytky vojsk, připojili se na naši stranu temní elfové. Nám to v tu chvíli náramně vyhovovalo, takže jsme nic přes naši starou rivalitu nenamítali. Přesto byli naši poslední bojovníci zahnáni a goblini si odnesli kosti do svých doupat. Tak velké kosti jsem už dlouho neviděl, jak znám gobliny tak je jen znehodnotí grrr. Tak krásný kostlivec z nich mohl být. Jen co seberem nějakou sílu, tak je zkusíme od goblinů získat. Naše severní výprava se nepovedla, kdežto oddíly z jihu hlásily nebývalé úspěchy s nomády, obsadili jižní doly a kutali zlato. Sem tam museli odrážet dotěrné šiky trpaslíků, ale to se jim dařilo.

Čas plynul a na Dargorath se snesly monzumy. Během nich jsme domluvili první svatbu mezi nemrtvým a nomádkou. Šlo o děti z urozených rodů, takže podle tradic se jich nikdo neptal. Pro dobro věci a utvrzení spojenectví se po monzumu plánovala svatba. A ne ledajaká. Měla proběhnout v největším chrámu v Dargorathu. Když se to budoucí manželé dověděli (Loko, Jadeta) bylo jasné že svatba nebude zas tak jednoduchá záležitost. Chtě nechtě, vše už bylo domluveno a nebylo zbytí.

Násilně byli tedy nekromant a nomádka oddáni a naše spojenectví pokračovalo dále. Doly na jihu vynášely slušné zisky, společně jsme odráželi nájezdy jiných aliancí. Těsně před monzumy se povedlo temným elfům z kostí, které uloupili goblinům vzkřísit kostěného draka. Ten si jich však moc nevšímal a ulétl k pokladu, který v minulosti nakradl a nikdo o něm neměl potuchy. S drakem nechtěl mít nikdo nic do činění. Při monzumu se ale zjístilo, že drakovi déšť neudělal dobře a cesta k pokladu je volná.
Vidina levného zlata dovedla k pokladu všechny národy, tehdá jsme zavrhli spojenectví s nomády, neb jejich bohatství rostlo a rostlo a pomalu nám přerůstali přes hlavu a spojili se s trpaslíky. Ti by mohli mít dobrý tah na zlato, které bylo skoro na dosah. Vojska přitáhla a čekalo se až pole po monzumu vyschnou a půjde se k pokladu dostat. Ten den kdy se tak stalo byl opět velmi krvavý, hodně připomínal boj o trhlinu před dvěma lety.

Dva národy vytušili, že z těch události vyšli lépe, začali tedy spřádat pikle proti sobě. Na pomoc si uplatili zbylé národy, záhy tedy stály proti sobě temní elfové a nomádi, ano nomádi ti co s námi spolupracovali během letošního léta, z toho vytěžili maximum a my jen coby žoldáci se mohli zapojit do závěrečných bojů....

Objevený konec deníku jednoho zabitého nekromantova pomocníka.

Děkuji za zapůjčeni fotek Willblackovi
orginál a další najdete v jeho sluji

A taky Kaputovi za korekci mé češtiny

Dále bych tu rád uvedl pár udajů:
Letošního dargorathu se zůčastnilo +- 250 bojovníků

umístění stran:
1. temní elfové
2. nomádi
3. nekra

07.05.2007. 00:00

Komentáře