Domů · Dřevárny · Bitva na Moravském poli

Bitva na Moravském poli

7. září 2002 proběhla poblíž Kyjovic další z "menších" ostravských bitev, tentokráte na motivy historické události - bitvě na Moravském poli. Už od začátku byla hra poněkud zdrµována drobnými průtahy, což měl za vinu nízký počet organizátorů - jeden (ahoj Kostěji)), který pak musel stále pobíhat mezi pevnostmi.

Na bitvě se sešlo přibliµně 80 lidí, což je na organizátorskou prvotinu obdivuhodná sešlost. Ti byli rozděleni do dovou táborů a průběžně se mezi sebou rubali, ať již v rámci poměrně slušných questů (bohužel se zde opět projevila jakási desorganizovanost - v nepochopení questů apod.) nebo jen tak. Z pravidel sem tam vypadla nějaká hádka jistých méně inteligentních účastníků (na jejich obranu snad jen to, µe některá důleµitá pravidla byla vysvětlována či dokonce upravována v průběhu hry)), ale jinak proběhla bitva, aµ na jedno obočí, v klídku.

Zkrátka sečteno a podtrženo - akce vcelku ušlá (včetně parádního počasí) aµ na zdlouhavost a nejasnosti v pravidlech. Příště se snad organizátor poučí a vezme k sobě hrstku pomocníků.

26.02.2005. 15:22

Komentáře